Fakturačné údaje:

STAVBYT – LR, s.r.o.
Púchovská 118
020 61 Lednické Rovne

IČO: 50 989 693
DIČ: 2120566547
IČ DPH: SK2120566547
OS Trenčín: Oddiel: Sro Vložka číslo: 35041/R

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať